Perhekuntoutus

Kotoraitin perhekuntoutus on keskeisin ja samalla laaja-alaisin työmuotomme. Palvelu räätälöidään yksilöllisesti perheen tarpeiden mukaan, käytössä on kymmeniä erilaisia työmenetelmiä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Palvelu on tarjolla sekä yksiköissä että kotiinpäin tehtävänä työnä.

 

SAATAVUUS:

Ensikoto -hoitojaksot

Ensikoto -hoito on tarkoitettu vanhemmuuden ja arjen hallintaan tukea tarvitseville vauvaperheille. Se suunnitellaan vauvan ikätason ja vanhempien tuen tarpeen pohjalta. Palvelu on ensikoti-tyyppistä toimintaa vietynä perhekuntoutusmalliin. Tavoitteena vauvan kehityksen turvaaminen ja vanhemmuuden laaja-alainen tukeminen.

 

SAATAVUUS

ESIMERKKIMENETELMIÄ ENSIKOTO-HOITOJAKSOLTA:

THERAPLAY -TERAPIA |  VAUVA JA VANHEMPI -RYHMÄT | VIG - VIDEOAVUSTEINEN PERHEOHJAUS | VOIMAUTTAVA VALOKUVAUS | VANHEMMAN HYVINVOINNIN KARTOITUS | LPK® -VANHEMMUUDEN ARVIOINTI | MIM-ARVIOINTI | PARISUHDETERAPIA |  PERHETERAPIA

Tukiasuminen

Kotoraitin tukiasuminen on tarkoitettu koko perheen tueksi. Perheen saama tuki on räätälöityä, ja jokaisen perheenjäsenen tarpeet huomioonottavaa. Tukiasuminen soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, esimerkiksi päivittäiseen kokonaisvaltaisen kasvatuksen tukemiseen, vanhemman riittävien voimavarojen turvaamiseen tai vauvavuoden tukemiseen.

Palvelu voi olla vaihtoehto lapsen huostaanotolle.

SAATAVUUS

ESIMERKKIMENETELMIÄ TUKIASUMINEN-HOITOJAKSOLTA:

PERHETYÖ | VANHEMMUUSKESKUSTELUT| LAPSI JA VANHEMPI - RYHMÄT | VIRKISTYSTOIMINTA | TUKIVANHEMMUUS | OMAOHJAAJA -TYÖSKENTELY LAPSEN KANSSA |  PERHEHETKET | PERHEOHJAUS

Yhteystiedot>

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhetyö

Perhetyössä työskentelee perheelle nimetty työpari perhetyön tavoitteiden mukaisesti. Perhetyö painottuu perheen ja sen jäsenten arkielämän hallintaan ja sen sujumiseen. Työ on usein arjenhallinnan tukemista. Perhetyön sisältö määräytyy perheen, sosiaalityöntekijän ja Kotoraitin yhdessä laatimaan suunnitelmaan.

Intensiivinen perhetyö

Perheen kanssa työskentelee nimetty työpari, jonka tukena toimii moniammatillinen taustatyöryhmä. Työskentelyssä pyritään aikaansaamaan tavoitteisiin pohjautuva muutos työjakson aikana.


Vahvuudet:
Meillä on kokemusta eri-ikäisten lasten ja nuorten perheiden kanssa työskentelystä. Erityisosaamista myös vauvaperheisiin ja vuorovaikutuksellisiin haasteisiin.
Työskentelyssä on mahdollista hyödyntää Kotoraitin perhetyöskentelytiloja, joissa on oma huoneisto lasten ja nuorten tapaamisille. Tiloisssa on huomioitu lasten erityistarpeet, ja kaikki työvälineet ovat helposti käytettävissä.

 

Tapaamispalvelut

Valvotut tapaamiset vanhempien luona tai Kotoraitin tiloissa. Tapaamiset voivat sisältää ryhmätyöskentelyä, vapaata olemista tai tuettua vuorovaikutusta yhdessä sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa laaditun suunnitelman mukaan.

 

SAATAVUUS